Välkommen till Nordiska Gruppen!

Vi är ett socialt företag som är engagerad inom ungas psykiska ohälsa och arbetar för ett välmående samhälle. Vårt fokus är att bedriva ett modernt stöd för unga med teknik och digitala kanaler som verktyg.

I slutet av 2017 drog vi igång vår första verksamhet inom socialpsykiatrin, boendestöd. I mitten av 2018 fick vi även avtal att bedriva ledsagning samt avlösning inom Stockholm stad.

Vi vill investera i dig, välkommen till oss!