Välkommen till Nordiska Gruppen!

Vi är ett socialt företag som är engagerad inom  psykisk ohälsa och arbetar för ett välmående samhälle. Vårt fokus är att bedriva ett modernt stöd anpassat för individen.

I slutet av 2017 drog vi igång vår första verksamhet inom socialpsykiatrin, boendestöd. Efter att 2018 har passerat har vi växt som företag och etablerat oss på marknaden. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas som verksamhet och anpassa våra arbetssätt efter individens behov.

Vi vill investera i dig, välkommen till oss!