Forskning och funderingar

I den här studien påvisas ett av grundproblemen inom boendestöd. Mellan handläggarna och boendestödjarna skiljde det sig mer än 12års yrkeserfarenhet. Handläggarna är ofta nya och ser insatsen som mer praktisk och med mindre betoning på det mellanmänskliga mötet som stödet ofta är.

På Nordiska gruppen ser vi alltid våra kunder som individer, precis som våra medarbetare. Alla kan inte gå till alla kunder, vi arbetar med relationer, personkemi och motivation!

Du gillar kanske också...