Boendestöd

Boendestöd är en insats utifrån Socialtjänstlagen och beviljas av biståndshandläggare inom kommunen.

Stödet skall möjliggöra att bryta isolering, få hjälp vid kontakter med myndigheter, posthantering eller vardagliga saker såsom stöd vid tvätt, städ eller inköp.

Boendestöd är inte hemtjänst som gör åt den enskilde utan skall arbeta uppmuntrande för att stötta den enskilda att själv utföra sysslorna.

Vi står för:

– Ett modernt boendestöd som är inriktat mot alla medborgare med stödbehov/missbruk. Vi använder tekniska lösningar för att integrera ett hållbart boendestöd i en modern livsstil. Det fysiska stödet kan kompletteras med webbaserade lösningar utifrån kundens behov och önskemål.

– Stöttning att ta ett steg i taget och följa delmålen.

– Vi erbjuder hjälp att ansöka om insatser i form av bostad, arbetsförmedlingar och rehabilitering. Vi bistår dig med att räkningar betalas i tid och att du uppfyller och upprätthåller de krav som ställs för att få ett eget boende.

– Ett boendestöd som anser sig vara ledande inom det moderna stödet.

Teknik och digitala lösningar:

Boendestödjarna finns tillgängliga på flera digitala kanaler under arbetstid när de inte är med kunder. Enligt önskemål sker telefon eller smskontakt inför varje besök för att stämma av vad som ska göras och om ni ska mötas upp någon annanstans än i hemmet.

NG anser att bästa möjliga förutsättningen för att stödet skall vara just ett stöd måste kunden matchas ihop med boendestödjaren utifrån person. Detta kan innebära att vissa kunder får en boendestödjare med vårdhund och andra får en boendestödjare med medhavd gitarr.
NG har även ett kundråd som samlas två gånger per år där alla kunder som vill medverka är välkomna, kundrådet går även går att streama.

Personalens kompetens:

Till vår verksamhet kommer medarbetare som vill modernisera Boendestödet. Vår arbetsgrupp jobbar i små team för att vara så flexibla som möjligt och kunden kan välja att ha en och samma eller olika boendestödjare beroende på aktivitet. Detta innebär också att kunderna inte får flera boendestödjare som de inte känner när den ordinarie är sjuk.