Boendestöd

Boendestöd är en insats utifrån Socialtjänstlagen och beviljas av biståndshandläggare inom kommunen.

Stödet skall möjliggöra att bryta isolering, få hjälp vid kontakter med myndigheter, posthantering eller vardagliga saker såsom stöd vid tvätt, städ eller inköp.

Boendestöd är inte hemtjänst som gör åt den enskilde utan skall arbeta uppmuntrande för att stötta den enskilda att själv utföra sysslorna.

Nordiska gruppen har boendestödjare som arbetar med Motiverande samtal samt metoder såsom “Ett självständigt liv”.

Här är några konkreta exempel på hur vi arbetar:

  • Kontakten väljer du, per telefon/sms eller mail?
  • Vi stöttar hela vägen när du tagit ett beslut eller satt ett mål, vi kan mötas i ditt hem och följa med till läkaren, vi sitter med vid telefonsamtal etc.
  • Vi förväntar oss aldrig att du som kund ska veta exakt vad du vill ha stöd med, ibland måste sånt få växa fram.
  • Våra boendestödjare arbetar i mindre team så att du alltid får en vikarie som du känner om din boendestödjare blir sjuk.

Tillsammans med våra kunder lägger vi upp en planering om vad boendestödet skall åstadkomma. Ofta bygger vi på en bas av tillit och kontakt och då är en gemensam fika en bra början!