Projekt/Sociala Engagemang

Nordiska Gruppen engagerar sig inom flera samhällsnyttiga områden. För tillfället arbetar vi mycket med nyanlända ungdomar i ett samarbete som heter “Omsorgsakademin”. Projektet drivs i samarbete med Fryshuset och SVOK (Svensk Vård och Kompetensutveckling). Första gruppen kör igång i mitten av mars 2018.

Ett annat samhällsnyttigt engagemang vi har är föreläsningar kring integration. Här är det Ravi från Nordisk Omsorg/Nordiska gruppen som föreläser för ca 30 nyanlända ungdomar om hur hans livsval fick honom att lära sig svenska på 8månader, påbörja sitt arbetsliv i ett nytt land och hur hans liv som framgångsrik entreprenör med flertalet företag ser ut idag. Ravi inger hopp med sin föreläsning, han är tydlig med vad som krävs i Sverige men lyfter individernas styrka och möjligheter. Att ge tillbaka till samhället och poängtera allas vårt bidrag till landets utveckling är grundtanken i föreläsningen.

Kontakta oss så kommer säkert Ravi ut till just er SFI klass eller intresseorganisation/förening och sprider sin inspiration.

Ett annat projekt som är i startgropen är “Assisterande Aktivitetscoach”.

Ett projekt med fokus på ungdomar med funktionshinder. Detta projekt är fortfarande under utformning, mer information kommer!