MI (Motiverande samtal)

Vi använder Motiverande samtal i de situationer som kräver beteendeförändringar eller motivationsarbete.

Exempel på sätt som metoden används:

  • Empatiskt och reflekterande lyssnande
  • Inte argumentera när klienten inte ser någon anledning att förändras utan i stället undersöka varför
  • Stärka klientens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring

Behandlarens roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa principer, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt för rådgivning.

Läs mer om Motiverande samtal på Socialstyrelsens sida:

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal