Året 2020 har inneburit flera prövningar för världen och således även för oss. Inom Stockholm stad följer Nordiska Gruppen de senaste direktiven från sjukvården och använder skyddsmaterial när distans till kunderna inte kan garanteras. Våra medarbetare följer samma direktiv som övriga i samhället att inte gå till sitt arbete vid symtom. Genom en mycket god kontakt med kunderna så har arbetet ändå flutit på under året och vi har lyckats hålla oss relativt friska.

Under 2020 har Nordiska Gruppen bidragit till Nordisk omsorgs äldreprojekt för att bryta isolering i hemmet bland äldre. Företagen inser vikten av dessa insatser under Coronapandemin och projektet har fortlöpt men i anpassad form.

April 2020 fick vi ett efterlängtat tillstånd från IVO att bedriva vår verksamhet. Kravet på tillstånd gäller numera för både boendestöd, hemtjänst, avlösning och ledsagarservice. I och med vår ansökan granskade IVO företagets ledning och ägare för att se om rätta förutsättningar fanns att bedriva verksamhet med god kvalitet. 
Under 2021 ser vi fram emot en fortsatt utveckling av företaget. Vi firar nu 3år som verksamma!

 

 

Nordiska gruppen

Kontor
Ärvingevägen 5
164 46 Kista
Telefon: Tel: 08-85 80 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


orgnummer: 559109-9832